Πρόγραμμα:Προθεσμία Υποβολής:

Αρμόδιος Φορέας:

Πληροφορίες:
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

15/2/2017

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Σύνδεσμος


Τα επιλέξιμα γνωστικά αντικείμενα αφορούν στα πεδία παρέμβασης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η αντίστοιχη Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Στρατηγική για τη Γερμανική πλευρά είναι διαθέσιμη εδώ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: