Στο διάγραμμα παρακάτω μπορείτε να δείτε σχηματικά την δομή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

 

flowchart

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: