Επιτροπές Ερευνών

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Αθήνας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Ηπείρου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Πελοποννήσου
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Λαμίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Πειραιά
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Χαλκίδας (Ιστότοπος του Ιδρύματος)
Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ιστότοπος του Ιδρύματος)
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ

Πανεπιστήμια

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
Επιτροπή Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου
Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Διεθνούς Πανεπιστημίου
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Επιχειρησιακά Προγράμματα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
ΕΠ Αλιείας
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg IV)
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος»
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία»
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία»
Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»
Πρόγραμμα Αδριατικής
Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας
Μεσογειακός Χώρος
Πρόγραμμα Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου
Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης
ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
ΠΕΠ Αττικής
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: