Στα πλαίσια της συνεργασίας σας με τον Φορέα μας είναι πιθανόν να χρειαστείτε τα στοιχεία του Φορέα που απαιτούνται για την έκδοση παραστατικών.

 

Προμηθευτές εσωτερικού εκδίδουν παραστατικα στην επωνυμία

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Επάγγελμα: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας,  Σέρρες,  Τ.Κ. 62124
ΑΦΜ: 090213745,  ΔΟΥ Σερρών
Τηλέφωνο: 23210-49198,  Fax: 23210-49251,  Email:

 

Προμηθευτές εξωτερικού εκδίδουν παραστατικα στην επωνυμία

Special Account for Research - Technological Educational Institute of Central Macedonia
Terma Magnisias Str., Serres,  GR 62124,  Greece
VAT Number: EL 090213745
Telephone: (0030)2321049198,  Fax: (0030)2321049251,  Email:

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: