Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στεγάζεται στον 10 όροφο του Κέντρου Ερευνών, Συμβουλευτικής & Συστημάτων Πληροφορικής στο campus του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, στο τέρμα της οδού Μαγνησίας της πόλης των Σερρών.

 

Το ανθρώπινο δυναμικό που την πλαισιώνει και καθιστά δυνατή την ομαλή λειτουργία της, απαρτίζουν:

 

    Παραλίκα Δήμητρα
Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης
    23210 49198
   
       
  Βουρουτζίδου Ράνια
Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Παρακολούθησης Έργων

    23210 49239
   
       
  Κουδέρης Κωνσταντίνος
Επικεφαλής Γραφείου Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης
Επικεφαλής Γραφείου Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών & Μισθώσεων

    23210 49113
   
       
  Αναστασιάδου Κική
Γραφείο Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης
Γραφείο Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών & Μισθώσεων

    23210 49168
   
       
  Φωταρούδη Κατερίνα
Γραφείο Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης
Γραφείο Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών & Μισθώσεων

    23210 49168