Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη την από 28/4/23-2-2017 απόφασή της, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια του ηλεκτρονικού τόμου των πρακτικών της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 19-10-2016 με θέμα «Τα μεγάλα εξυγιαντικά έργα του Στρυμόνα κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου»

 

Για τον σκοπό αυτό προκηρύσσει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, τις εργασίες ηλεκτρονικής επεξεργασίας, σελιδοποίησης, ένθεσης εικόνων και χαρτών, παραπομπών κλπ. Σχεδιασμού εξωφύλλου, πίνακα περιεχομένων και ευρετηρίου ονομάτων και τόπων και λήψη ISBN. Επίσης θα συμπεριληφθεί φωτογραφικό υλικό από την διεξαγωγή της ημερίδας. Εκτιμάται ότι ο τελικός τόμος θα εκτείνεται σε τουλάχιστον 126 σελίδες Α4 με επιπλέον παράρτημα αρχειακών σχεδίων.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 650,00 ευρώ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί με χορηγία της Επιτροπής Ερευνών.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:30, έως την 25/04/2017 ημέρα Τρίτη.

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή ερευνών, τηλ. 23210-49239.

 

Σας γνωστοποιούμε ότι η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών θα παραμείνει κλειστή από την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 έως και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να προσκομίσουν οι ίδιοι τις προσφορές τους στο παραπάνω διάστημα, θα πρέπει να τις παραδώσουν σε υπάλληλο φύλαξης (security) στην πύλη του Ιδρύματος. Για έκτακτη ανάγκη μόνο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Βουρουτζίδου Ράνια στο τηλέφωνο 6977460425.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: