Πρόγραμμα:

Προθεσμία Υποβολής:

Αρμόδιος Φορέας:

Πληροφορίες:
LIFE 2017

7/9/2017 - Technical Assistance Projects
7/9/2017 - Traditional projects | Climate Action
12/9/2017 - Traditional projects | Environment and Resource Efficiency
14/9/2017 - Traditional projects | Nature and Biodiversity
14/9/2017 - Traditional projects | Environmental Governance & Information
20/9/2017 - Preparatory Projects
25/8/2017 - Preparatory Projects for the European Solidarity Corps
26/9/2017 (1st phase) | 3/2018 (2nd phase) - Integrated Projects

LIFE Programme

Σύνδεσμος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ