Πρόγραμμα:

Προθεσμία Υποβολής:

Αρμόδιος Φορέας:

Πληροφορίες:
Human Brain Project calls for expression of interest

30/9/2017

European Commission

Σύνδεσμος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ