Πρόγραμμα:


Προθεσμία Υποβολής:

Αρμόδιος Φορέας:

Πληροφορίες:
Crowdsourcing subtitling to increase the circulation of European works

15/9/2017

European Commission

Σύνδεσμος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ