Η Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 163/12/17-4-2019 (ΑΔΑ ΩΨΦΖ46ΨΖ3Π-0ΔΛ) και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRE-Taste, Η γεύση της Ελλάδας», κωδ. 80206, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ):

  • Για την θέση Ειδικότητας στον Πολιτισμό και στην αξιοποίηση πολιτιστικών δεδομένων (Κωδ. Θέσης 1) επιλέγεται η κα Βαλενσταϊν Μιμίκα.
  • Για την θέση Ειδικός στη Διατροφή (Κωδ. Θέσης 2) επιλέγεται η κ. Μπατρίνου Ανθιμία- Αικατερίνη.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 12/9/2019.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6