Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 204/13/6-5-2019 (ΑΔΑ 6Ω4Ν46ΨΖ3Π-813) και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι για την Πράξη «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό MIS 5032712 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), Kωδ. 80203:

  • Για την θέση Ειδικότητας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κωδ. Θέσης 1-2) επιλέγεται η κα Πανταζίδου Χριστίνα και η κα Κολτσίδα Αλεξάνδρα.
  • Για την θέση Ειδικότητας Λογιστικής - Χρηματοοικονομικής (Κωδ. Θέσης 3) επιλέγεται ο κ. Ματθιουδάκης Μιχαήλ.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 12/9/2019.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6