Η Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 14/2/23-1-2019 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Η Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 130/9/28-3-2019 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι: Για την θέση Τεχνική υποστήριξη εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, επιλέγονται οι κ. κ. Πούλιος Στέργιος, Φιλιππίδης Αδάμ, Σερκετζής Νικόλαος.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 2/4/2019

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ