Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 336/31/5-12-2018 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Για την θέση 1 «Συνεργάτης ειδικότητας: Θετικών/Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Ενότητα Εργασίας 2 & Ενότητα Εργασίας 3, επιλέγεται o κ. Μουρούζης Αλέξανδρος.
  • Για την θέση 2 «Συνεργάτης ειδικότητας: Θετικών/Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Ενότητα Εργασίας 3, επιλέγεται ο κ. Καρατζούλης Νικόλαος.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 17-12-2018.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ