Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 336/31/5-12-2018 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Για την θέση 1 «Συνεργάτης ειδικότητας: Θετικών/Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Ενότητα Εργασίας 2 & Ενότητα Εργασίας 3, επιλέγεται o κ. Μουρούζης Αλέξανδρος.
  • Για την θέση 2 «Συνεργάτης ειδικότητας: Θετικών/Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Ενότητα Εργασίας 3, επιλέγεται ο κ. Καρατζούλης Νικόλαος.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 17-12-2018.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ