Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 223/24/10-10-2018 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Για την θέση 1 «Συνεργάτης Ειδικότητας Μηχανικών ΠΕ ή ΤΕ για την Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1): Ανάλυση απαιτήσεων / Συλλογή δεδομένων & Ενότητα Εργασίας 5 (ΕΕ5): Ολοκλήρωση/ Αξιολόγηση–Βελτιστοποίηση/ Διάχυση/ Αξιοποίηση, επιλέγεται η κ. Τσακηρίδου Ειρήνη.
  • Για την θέση 2 «Συνεργάτης Ειδικότητας Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ για την Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1): Ανάλυση απαιτήσεων / Συλλογή δεδομένων & Ενότητα Εργασίας 5 (ΕΕ5): Ολοκλήρωση/ Αξιολόγηση–Βελτιστοποίηση/ Διάχυση/ Αξιοποίηση, επιλέγεται η κ. Παρίση Στυλιανή.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 18-11-2018.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ