Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές μελών ΔΕΠ από ελευθέριο επάγγελμα και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δείτε το συνημμένο αρχείο.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ