Σύμφωνα με την αριθμ. 174/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΚΝΛΟΡΡΕ-94Ξ), τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης τα οποία απασχολούνται σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (π.χ. Horizon, μεταπτυχιακά με δίδακτρα κ.ά) μπορούν να υπερβούν το όριο του 100% των μηνιαίων τακτικών μικτών αποδοχών τους ακόμα και χωρίς να ενταχθούν στην κατηγορία άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος με έναρξη επιτηδεύματος και έκδοση τιμολογίου.

Σε ότι αφορά τον περιορισμό του ορίου αμοιβών που καθορίζεται βάσει της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτός ισχύει για όλα τα έργα ΕΚΤΟΣ εάν αυτά εμπίπτουν στην κατηγορία «Έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους». Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο περιορισμός του ανωτάτου ορίου αμοιβών δημοσίων λειτουργών σύμφωνα με την αμοιβή του Πρόεδρου του Αρείου Πάγου (8.314,56 €).

Οι πρόσθετες αμοιβές μελών ΔΕΠ σε μηνιαία βάση για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους προγράμματα, (π.χ. ΕΠΑNΕΚ, ΕΣΠΑ, INTERREG, κλπ.), δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Επιπρόσθετα, το άθροισμα των προαναφερθεισών αμοιβών και των μηνιαίων τακτικών αποδοχών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631 € μικτές αποδοχές). Ο παραπάνω περιορισμός αναφέρεται στο κατώτερο από το δύο όρια.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ