Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής, όπως αυτή αποτυπώνεται και περιγράφεται στην ισχύουσα νομοθεσία και εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Χρηματοδότησης του, έχει ως άμεση προτεραιότητα του τη διάθεση και διαχείριση πόρων για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να συμβάλει στην ενδυνάμωση του παραγόμενου ερευνητικού έργου από το επιστημονικό δυναμικό του Ιδρύματος με στόχο την ενδυνάμωση και ανάδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας του Ιδρύματος στον ενιαίο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, εισήγαγε ο ΕΛΚΕ ήδη από το 2004 (αρ. πρακτικού 5/29-4-2004) το θεσμό της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων σύντομης διάρκειας των μελών Δ ΕΠ του Ιδρύματος από ιδίους πόρους που διαθέτει. Στη συνέχεια ο κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε με το αριθμ. πρακτικό 11/18-06-2014 της Επιτροπής Ερευνών και αναθεωρήθηκε με την αριθμ 71/6 /14-3-2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ