Σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 8 του Ν.2530/1997, του αρθρ.15 του Ν.2817/2000, του άρθρ. 23 & 59 του Ν.4009/11, του άρθρ. 18 του Ν.4283/2014, του αρθρ. 24 του Ν.4386/2016 και του άρθρ. 93 του Ν.4485/2017, όλα τα Μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματός μας σχετικά με την άσκηση ή μη άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος για το διάστημα από τον διορισμό τους έως και σήμερα (και όχι πέραν της εικοσαετίας άρθρ.27 του Ν. 4415/2016) παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν εγγράφως στη Γραμματεία της Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε, την συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση έως την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε επίσης διευκρινιστικό έγγραφο του ΕΛΚΕ σχετικά με το ποσοστό απόδοσης επί των αμοιβών που προέρχονται από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ