Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.41648/φ.ΕΓΚΥΚΛ/7-6-2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» και της με αριθ. ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (Β΄1638) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων», σας ενημερώνουμε ότι για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης στο πλαίσιο μετακινήσεων που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας απαιτείται πλέον, ως επίσημο αποδεικτικό της διανυόμενης χιλιομετρικής απόστασης, η προσκόμιση, συνημμένα της Εντολής Πληρωμής – Απόδοση Μετακινήσεων, του «εντύπου / ψηφιακού εγγράφου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης», το οποίο παράγεται από το Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.).

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: