Με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα "Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017" που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: