Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας από τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποιεί τις πληρωμές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ). Δεδομένου αυτού λοιπόν, θα υπάρξουν δύο φάσεις πληρωμών:

  • Η πρώτη φάση αφορά δεδουλευμένες αμοιβές μόνο του προηγούμενου μήνα που πληρώνονται στον τρέχοντα μήνα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντολών είναι: 28 του κάθε μήνα (π.χ 28/01/2017), στις 5 του επόμενου μήνα ( π.χ 05/02/2017) γίνεται η επεξεργασία και υποβολή του αρχείου στην ΕΑΠ και τέλος πληρωμή μέσω ΕΑΠ στις 10 του επόμενου μήνα ( π.χ 10/02/2017).
  • Η δεύτερη φάση αφορά δεδουλευμένες αμοιβές του προηγούμενου (01/2017) και του τρέχοντα (02/2017) μήνα που πληρώνονται στον τρέχοντα μήνα (02/2017). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντολών είναι: 10 του κάθε μήνα (π.χ 10/02/2017), στις 16 του τρέχοντα μήνα (16/02/2017) γίνεται η επεξεργασία και υποβολή του αρχείου στην ΕΑΠ και τέλος πληρωμή μέσω ΕΑΠ στις 27 του τρέχοντα μήνα (π.χ 27/02/2017).

Για τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, θα αναρτηθούν και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1