Σας ενημερώνουμε ότι, το Συμβούλιο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε στην 32η/7-12-2016 (αριθμ. απόφ. 274) συνεδρίαση της, να ακυρώσει την αριθμ. πρωτ. 7261/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΧΨ469143-8ΕΩ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Νομικού Συμβούλου στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Ιδρύματος, λόγω αλλαγής των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο παροχής υπηρεσιών (όρος 5 της Διακήρυξης).

 

Το Συμβούλιο θα αποφασίσει όταν συγκεντρώσει εκ νέου τις ανάγκες όλων των Επιστημονικών Υπεύθυνων (μέλη Ε.Π.) του Ιδρύματος σχετικά με την Νομική Υποστήριξη που είναι αναγκαία να παρέχεται για τα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, για τη νέα τροποποιημένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ίδιο θέμα σε επόμενη συνεδρίασή του.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ