22110/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μιας (1) θέσης συνεργάτη για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Integrated Operations Center for Providing Humanitarian Assistance» (HELP)(Κωδ. Έργου 80200)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Προθεσμία Υποβολής Φακέλου: Παρασκευή 4/10/2019 και ώρα 14:00

Ακολουθεί η προκήρυξη σε μορφή PDF.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6