Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, (ΤΕΙΚΜ) σύμφωνα με την αριθμ. 324/30/28-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΖΞ469143-ΡΡ1) απόφαση της, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΚΜ, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του Ν.4521 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018).

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση έως και την 28η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14.30. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα «Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας» και να περιλαμβάνει ως συνημμένα αρχεία την αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης) και το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ