Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την, χαμηλότερη τιμή με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Πάγιου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην εφαρμοσμένη πληροφορική του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 7.300,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.752,00 €, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 9.052,00 €.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ