Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί στη σύναψη Σύμβασης υπηρεσιών ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού του διαχειριστικού - οικονομικού έτους 2017.

Το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει: Τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού του διαχειριστικού - οικονομικού έτους 2017, καθώς και την σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας και την υποβολή της οικονομικής σας προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΜΟΔΥ) μέχρι και την Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 14.00.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ