Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, το οποίο αυτοχρηματοδοτείται, η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τις ανάγκες της λειτουργίας του ΠΜΣ. Το κόστος ορίζεται στα 200,00 € με ΦΠΑ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 15η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τηλ. 23210-49113.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ