Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στη προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο αυτοχρηματοδοτείται. Το κόστος ορίζεται στα 1.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 3/10/2018 ημέρα Τετάρτη.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τηλ. 23210-49113.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ