Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος " Erasmus + " του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους, η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την 67/6/14-3-2018 απόφαση της περί έγκρισης δαπάνης για την ανανέωση τεχνικής υποστήριξης λογισμικού, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του λογισμικού Erasmus +, για τις ανάγκες της λειτουργίας του έργου. Το κόστος ορίζεται στα 279,00 € με ΦΠΑ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 30/03/2018 ημέρα Παρασκευή.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από τη ΜΟΔΥ, τηλ. 23210-49239.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ