Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος "Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης και αποτίμησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό", το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕΕ, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στη συνεργασία με έναν εξωτερικό συνεργάτη Επιστήμονα πληροφορικής ή συναφούς τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης, ΠΕ ή ΤΕ για την ανάθεση εξόρυξης δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και του e-gram του ΤΕΙ ΚΜ, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ. Το κόστος ορίζεται στα 1.000,00 € μικτά.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ