Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αυτοχρηματοδοτείται, ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσίας εστίασης για εκδήλωση του ΠΜΣ στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής, προϋπολογισμού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στις 17:00 σε εστιατόριο της Κατερίνης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 13:00, έως την 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ