Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αυτοχρηματοδοτείται, ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσίας catering για εκδήλωση του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση, προϋπολογισμού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 στις 16:00 στην αίθουσα του μεταπτυχιακού στο κτίριο της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 13:00, έως την 19 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ