Στα πλαίσια υλοποίησης του 12 μηνου ερευνητικού με τίτλο "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ", το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με την 131/16/11-9-2017 απόφαση ολοκλήρωσης του, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια αναλωσίμων, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Το συνολικό κόστος ορίζεται στα 1.500,00 € με ΦΠΑ.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 29/09/2017 ημέρα Παρασκευή.

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Δευτέρα 2/10/2017 και ώρα 11:30 στην Κατερίνη.

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ