Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στεγάζεται στον 10 όροφο του Κέντρου Ερευνών, Συμβουλευτικής & Συστημάτων Πληροφορικής στο campus του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, στο τέρμα της οδού Μαγνησίας της πόλης των Σερρών.

 

Προϊσταμένη Γραμματείας
Τμήμα Οργάνωσης, Υποστήριξης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού


Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: