Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στεγάζεται στον 10 όροφο του Κέντρου Ερευνών, Συμβουλευτικής & Συστημάτων Πληροφορικής στο campus του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, στο τέρμα της οδού Μαγνησίας της πόλης των Σερρών.

 

Το ανθρώπινο δυναμικό που την πλαισιώνει και καθιστά δυνατή την ομαλή λειτουργία της, απαρτίζουν:

 

    Παραλίκα Δήμητρα
Προϊσταμένη Γραμματείας
    23210 49198
   
       
  Βουρουτζίδου Ράνια
Τμήμα Οργάνωσης, Υποστήριξης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων
    23210 49239
   
       
  Κουδέρης Κωνσταντίνος
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού
    23210 49113
   
       
  Αναστασιάδου Κική
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού
    23210 49168
   
       
  Φωταρούδη Κατερίνα
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού
    23210 49168
   

 

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: