Η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 92/11/11-5-2016 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Για την θέση 2 «Τρείς Συνεργάτες ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ ή ΤΕ για την διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης» επιλέγονται για την 1η θέση η κ. Αθανασάκη Βασιλική και για τη 2η θέση η κ. Ιωαννίδου Ευαγγελία, ενώ η 3η θέση θα παραμείνει προσωρινά σε εκκρεμότητα μέχρις ότου ληφθούν οι διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από το ΔΟΑΤΑΠ και τον ΑΣΕΠ.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 26-5-2016.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: