Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις”, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ το οποίο αυτοχρηματοδοτείται, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια Διαφημιστικού υλικού - Γραφιστική επεξεργασία, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για τις ανάγκες της λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το κόστος ορίζεται στα 1.000,00 € με ΦΠΑ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 2/5/2017 ημέρα Τρίτη.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή ερευνών, τηλ. 23210-49239.

 

Σας γνωστοποιούμε ότι η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών θα παραμείνει κλειστή από την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 έως και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να προσκομίσουν οι ίδιοι τις προσφορές τους στο παραπάνω διάστημα, θα πρέπει να τις παραδώσουν σε υπάλληλο φύλαξης (security) στην πύλη του Ιδρύματος. Για έκτακτη ανάγκη μόνο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Βουρουτζίδου Ράνια στο τηλέφωνο 6977460425.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: